Sözlük H I İ J

Sözlük H I İ J

H
Hiperfokal Uzaklık(Fotoğraf) Bir lensin sonsuza odaklandığı anda, film üzerinde net görüntü oluşan en yakın uzaklık. (İng. Hyperfocal Length)
Hot Shoe(Fotoğraf) Flaş Ayağı. Fotoğraf makinesi üzerinde flaş ayağı takılan yerin, flaşın makine ile uyumlu çalışması için gerekli verileri aktaran bağlantıların var olduğu tipi.
I
ISO(Fotoğraf) Bakınız Film Hızı
İ
J