İnfrared Filtre

İnfrared Filtre

İnfrared Filtre Ne İşe Yarar? – İnfrared filtre fotoğraf çekilirken sensör üzerine sadece belirli dalga boyundaki infrared ışığın ulaşmasına izin verir. Böylece infrared filtre ile son derece sıradışı fotoğraflar çekme şansınız olur.

Doğada özellikle güneş ışığı içinde bulunan fakat çıplak gözle görülemeyen infrared (IR) ışık, elektromanyetik dalga spektrumunda yer alır ve dalga boyu 700 nanometre ile 1 mm arasındadır. IR ışık filtresi fotoğraf çekilmesi sırasında sadece IR ışığın sensöre ulaşmasına izin verir. IR filtrelerin hangi dalga boyundaki IR ışık için, örneğin 720 veya 850 nanometre gibi, geçirgen olacağı üzerlerinde belirtilir. IR filtrelere çıplak gözle bakıldığında hiç ışığı geçirmiyormuş gibi tamamen siyah renkte görülür.

İnfrared Filtre Nedir?

Eskiden beri etkisi birbirinin tersi olan iki tür filtre tamamen yanlış olarak aynı isimle yani “infrared filtre” olarak adlandırılır. Bunlardan birinci türdeki infrared filtre sadece belli frekanstaki IR ışığı geçirir ve hem filmli hem de dijital fotoğraf makineleri ile infrared fotoğraf çekebilmek için kullanılır. İkinci türdeki filtre ise gözle açık pembe veya mavi renkli olarak görülür ve gelen IR ışığı engeller. Bu IR ışığı engelleyen filtre özellikle fotoğraf filmi ile fotoğraf çekilirken infrared ışığın görüntü üzerindeki zararlı etkilerini engellemek için kullanılır. Dijital makinelerin çoğunda sensör önünde bir IR ışık önleyici filtre zaten mevcut olduğundan ayrıca bir IR ışık engelleyici filtre kullanılması gerekmez. Bu konuda bilgi almak için kullandığınız fotoğraf makinesinin teknik özelliklerini gözden geçirebilirsiniz.

Bu son derece kafa karıştırıcı durum, bir yanlış anlama sonucu ile yanlış IR filtre türünü almanıza neden olabilir. Genel olarak fotoğrafçılıkta filtre isimlendirmesi belli bir türdeki ışığı geçirmesine göre yapılır. Örneğin “yeşil renk filtresi” denilince yeşil renkteki ışığı daha çok geçiren filtre anlaşılır. Bu yüzden IR filtre denilince IR ışığı geçiren filtre anlaşılmalıdır. Bu yüzden IR ışığını geçirmeyen ikinci tür filtreye “IR Işık Engelleyici” (İngilizcede “IR cut-off”) filtre denilebilir. Sonuçta, IR filtre alırken satıcıya IR ışığı geçiren ya da IR ışığı engelleyen türde bir filtre istediğinizi açıkça söylemelisiniz.

İnfrared Filtre Nasıl Kullanılır?

İnfrared Filtre

İnfrared Işık Filtresi – İnfrared ışık ile fotoğraf çekmek için en gerekli aksesuar sadece belli dalga boyunda, örneğin 670, 720, 850 veya 950 nanometre, IR ışığın geçmesine izin veren IR ışık filtresidir. Bu filtre sayesinde dijital fotoğraf makinesi kullanılarak infrared fotoğraf çekilebilir. Bunun için dijital fotoğraf makinesinde de sensör önünde bir IR filtre olmaması veya varsa çıkarılması gereklidir.

Bazı dijital makinelerde sensör önündeki filtre IR ışığı çok az miktarda geçirebilir. Bu türden makinelerde, sensör önündeki IR ışık engelleyici filtre çıkarılmadan, IR filtre kullanılarak ve uzun pozlama yapılarak infrared fotoğraf çekilebilir. Bir digital SLR makine ile infrared fotoğraf çekmek teknik olarak oldukça zordur ve her zaman iyi bir fotoğraf ile sonuçlanmayabilir. Bu yüzden daha kolay IR fotoğraf çekmek için aynasız (mirrorless) türünde makine kullanmak daha uygundur.

İnfrared Işık Engelleyici Filtre

İnfrared Işık Engelleyici Filtre – Günümüzde dijital fotoğraf makinelerinde sensör üzerine gelen infrared ışığın zararlı etkilerini engellemek için fabrikada üretim sırasında sensörün hemen önüne IR ışık önleyici filtre eklenmiştir. Bu nedenle dijital fotoğraf makinelerinde IR ışık önleyici filtre kullanılması gerekli değildir.

Film kullanan fotoğraf makinelerinde ise böyle bir filtre yoktur ve fotoğraf çekilirken güneş ışığının taşıdığı IR ışık yüzünden film üzerinde az veya çok olumsuz etki görülebilir. Örneğin bir doğa manzarası fotoğrafında özellikle ağaçlardaki yeşil yapraklardan yansıyan IR ışık filmi etkileyerek fotoğraf kalitesini düşürebilir. Bu nedenle film ile fotoğraf çeken fotoğrafçılar, özellikle ortamda bol güneş ışığının bulunduğu durumlarda, IR ışık önleyici filtre kullanmayı düşününebilirler.Son